Ogólne Stowarzyszenie Pracowników
Służb BHP Oddział w Końskich

Szkolenia

Organizujemy następujące szkolenia:

 • Instruktaże ogólne w ramach szkolenia wstępnego pracowników
 • Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych
 • Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji
 • Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
 • Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Kursy z zakresu obsługi wózków jezdniowych


 • Druk zlecenia


  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY