Ogólne Stowarzyszenie Pracowników
Służb BHP Oddział w Końskich

Obsługa firm

Oferujemy następujące usługi:

  • obsługę działalności firm w dziedzinie BHP
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
  • sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego
  • sporządzania instrukcji stanowiskowych BHP
  • doradztwo w zakresie wdrażania szkoleń zawodowych BHP według PN-N 18001:2004
  • opracowanie instrukcji BHP


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY