Ogólne Stowarzyszenie Pracowników
Służb BHP Oddział w Końskich

Zarząd

PREZES
Wojciech Tomala


Z-CA PREZESA
Alicja-Grażyna Grot


SEKRETARZ
Magdalena Podwolska


SKARBNIK
Ewa Kozińska


CZŁONEK
Zbigniew Szkurłat


CZŁONEK
Stanisław Salagierski