Ogólne Stowarzyszenie Pracowników
Służb BHP Oddział w Końskich

Misje i cele

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW

SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ODDZIAŁ KOŃSKIE

ROK ZAŁOŻENIA 1993

MISJA STOWARZYSZENIA

Tworzenie prawnych, organizacyjnych
i ekonomicznych warunków
dla bezpieczeństwa i higieny pracy

 

CELE STOWARZYSZENIA

  • dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  • popularyzacja zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie umiejętności i wiedzy członków
  • reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków Stowarzyszenia
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higiena pracy

 

www.ospsbhp.com.pl

www.konskie-ospsbhp.com.pl