Ogólne Stowarzyszenie Pracowników
Służb BHP Oddział w Końskich

Wydarzenia

23 września 2011 r. Oddział Radom OSPSBHP zorganizował seminarium na temat *”Bezpieczne prace na wysokościach”.* Prelegentami w seminarium byli m.in.przedstawiciele Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej oraz firmy PROTEKT – producenta środków ochrony indywidualnej Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium. Oczywiście nie mogło również Nas zabraknąć na tak interesującym szkoleniu, dlatego Oddział Końskie reprezentowali; Czesława Durlik, Grażyna Grot, Małgorzata Lasota, Robert Łukasik, Maria Stelmaczonek oraz Zbigniew Szkurłat. Jeszcze raz dziękujemy organizatorom seminarium za bardzo ciekawe szkolenie,natomiast członków Oddziału Końskie zachęcam do jeszcze szerszego uczestnictwa w tego typu szkoleniach – naprawdę warto!!!.

 

Prezes Oddziału Końskie OSPSBHP

 

07 października 2011 r. w Warszawie spotkało się 126 Delegatów Naszego Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, a tym samym do wyboru nowych władz.Zgodnie z wolą większości Delegatów Prezesem Zarządu Głównego na kolejne cztery lata został wybrany ponownie Kolega Marek Nościusz, który wygrał z Kolegą Józefem Witczakiem. Poniżej prezentujemy skład nowych władz Stowarzyszenia;

 

1. Prezes Zarządu – Marek Nościusz
2. Zofia Formella – o/ Gdańsk
3. Piotr Kaczmarek – o/ Kalisz
4. Andrzej Nowak – o/ Częstochowa
5. Piotr Pietras – o/ Warszawa
6. Grzegorz Szałas – o/ Radom
7. Mariola Śrubarczyk – o/ Katowice

 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej:

 

1. Halina Grześkiewicz
2. Zenon Naskręt
3. Danuta Ślęczka
4. Roman Wika
5. Katarzyna Wojcieszak

 

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego

 

1. Waldemar Bielak
2. Andrzej Brygoła
3. Janina Łukomska
4. Katarzyna Małecka
5. Maria Nowak

 

Nowym Władzom szczerze gratulujemy i życzymy sukcesów w osiąganiu nowych celów dla dobra Naszego Stowarzyszenia.

 

Delegatami Oddziału Końskie obecnymi na Zjeździe 07.10.2011 r. byli; Zbigniew Szkurłat i Robert Łukasik